energetisch consulente Martine Claeren healing

Welkom op mijn website


Energetische verschuivingen van aarde en kosmos zijn reeds geruime tijd healing handsbezig en zullen zich doorheen de tijd verder manifesteren...


De verhoogde trilling van aarde -en kosmische energie, biedt een uitnodiging aan de mensheid om in een vernieuwd, scheppend 'BEWUSTZIJN' te komen...een bewustzijn van eigen creatie...

Ons 'BEWUST- ZIJN' krijgt hierdoor de kans om zich meer en meer, opnieuw te openbaren...


Om in het verhoogde bewustzijn te komen, waarin 'EENHEID' met allen en alles centraal staat, is het belangrijk om je fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te helen...

Fijntrillende energieën zijn ter onze beschikking en kunnen, via healing, zo inwerken, dat diepgaande transformatie ontstaat in je ganse 'WEZEN'...

Deze helende energieën werken heel zacht en subtiel, zetten aan tot verandering, een loslaten van het oude, opname en integratie van het nieuwe, met een 'ONTWAKEN' als gevolg...


Een moment van innerlijke rust, stil worden, een ontmoeten met jezelf, een herstellen van je verbinding met de bron...op weg naar ' HEELWORDING '...

Het is dan ook, vanuit deze visie, dat het healingswerk, die ik jou kan aanbieden, vorm heeft gekregen...